top of page
  • Skribentens bildPaulina

Inavel..

Uppdaterat: 19 apr.
Ett väldigt känsligt ämne inom uppfödning, och många vill inte prata om det - de som inte tycker det är ok kallar det inavel, och de som gör det kallar det linjeavel... Det är samma sak men med två olika namn, och konsekvenserna kan bli lika illa oavsett vad man kallar det. Tyvärr finns inga restriktioner på inavelsgrad inom SVERAK, vilket för mig är lite förundransvärt. De skriver på sin sida: "Inavelsgraden anger andelen släktskap mellan kattens föräldrar genom beräkning i procent av angivna generationer. Det finns inga regler om inavelsgrad, men undvik att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra." SÄSK (Sällskapet för Sibirisk katt) däremot skriver så här på sin sida: "För att undvika inavelsproblem inom rasen bör du alltid sträva efter så låg inavelsgrad som möjligt inför din planerade parning. Inavelsgraden bör inte överstiga 3,12% på fyra generationer (halvkusiner) och helst så ska den vara mycket lägre än så. Du kan beräkna inavelsgraden i databasen PawPeds. Där finns också många intressanta artiklar att läsa om avelsarbete och hälsa."

Min första hona Helvina har en inavelsgrad på 3,12%, vilket jag tyvärr inte hade full koll på som ny uppfödare. Men det enda jag kan göra nu är att para henne med hanar där inavelsgraden blir 0.0% på 4 generationer, och likaså med hennes avkommor - (exempel på en från hennes första kull) Kontentan är att man ska inte behöva para katter där inavelsgraden är ens över 2% (min subjektiva åsikt - helst ska den ligga runt 0%) på 4 generationer. Det finns mycket att läsa om konsekvenser kring inavel och katter, och här är en artikel som jag själv tycker är bra skriven. Jag misstänker att vi uppfödare har lite mer koll på att undersöka stamtavlor osv, och att det troligen inte är lika vanligt att en sällskapsköpare skulle göra det. Men jag hoppas att det kommer att ändra sig, då de flesta katter som säljs är faktiskt sällskapskatter. Ni som köper sällskaps katter ska inte behöva köpa inavlade katter (bara för att de ser söta ut som kattungar) med inavelsgrad på 3-20% inavelsgrad på 4 generationer. Välj hellre en katt med låg inavelsgrad så har ni troligen garderat er lite åtminstone för nedärvda dubbletter av potentiella sjukdomar. Med det sagt så finns det alltid undantag, och man kan som uppfödare självklart välja att göra en parning där det blir högre inavelsgrad, men så länge det inte blir till en regel utan mer som ett undantag och man har klart för sig varför man gör en sådan parning så tycker jag nog att "en gång är ingen gång"- typ.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page